Ски в Парадиски / Paradiski-Les Arcs-Peisey-Vallandry-La Plagne/

Пези-Валандри, Франция
Лез Арк, Франция
Лез Арк, Франция
Лез Арк, Франция
Лез Арк, Франция
Лез Арк, Франция
Лез Арк, Франция
Лез Арк, Франция
Пези-Валандри, Франция