КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ

Дати на отпътуване
01.10.2022 - 30.10.2022 г., 04.10.2022 - 10.10.2022 г., 01.11.2022 - 30.11.2022 г., 01.12.2022 - 30.12.2022 г.
Дати на отпътуване
01.10.2022 - 30.10.2022 г., 04.10.2022 - 10.10.2022 г., 01.11.2022 - 30.11.2022 г., 01.12.2022 - 30.12.2022 г.
Програма
Програма