СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ САЩ 2017
НОВО! ПРОГРАМИ АНГЛИЯ / UK
СТУДЕНТСКИ БРИГАДИ В САЩ - ВИДЕО ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ САЩ
КОНТАКТ
Начало / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ ОТ САЩ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ, ПЛАТЕНИ ПРИ РАБОТА В САЩ Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА УСЛУГА
  • Освен чисто техническото изготвяне на данъчните декларации, услугата цели максимално да улесни клиентите в процедурата по възстановяването и във възможно най-кратък срок да предаде данъците под формата на чек. Така клиентите могат да бъдат сигурни, че получават 100% от сумата на която имат легално право и американските данъчни служби им възстановяват.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАНЪЦИТЕ:
  • Студентите, работили в САЩ с J1 виза, не отговарят на изискванията да бъдат третирани от данъчните служби както гражданите на САЩ, съответно се водят NON-RESIDENTS и поради този факт за тях има различни правила при подаването на данъчна декларация.NON-RESIDENTS подават данъчната си декларация САМО НА ХАРТИЯ и тя се изпраща до данъчните служби в САЩ. Подаването на декларации по интернет Е ЗАБРАНЕНО за NON-RESIDENTS и затова не е коректно да се предлага такъв вариант, защото при евентуална проверка на данъчната служба освен глобата, студентите ще си навлекат и неприятности при следващо кандидатстване за виза.
Това е незаконно и има своите последствия!

ПРОЦЕДУРАТА:
1. Клиентът попълва регистрационен формуляр, получен от Смарт Травел по имейл. Ако участникът не го е получил, изпраща заявка за рег. формуляр на следния имейл: wat@smarttravel.bg.

2. Сканира и изпраща по имейл: wat@smarttravel.bg следните документи:
  • Попълнен и подписан регистрационния формуляр;
  • W2 формите от всички работодатели, при които е работел през съответното лято. Ако не все още не са получени, могат на тяхно място да бъдат приложени последните чекове;
  • Копие от DS 2019 формуляра (само първата страница);
  • Копие от Social Security Number (SSN) с подпис на притежателя му върху него;
  • Копие от американската виза;
  • Копие от паспорта;
Всички посочени до тук документи трябва да бъдат сканирани и изпратени задължително в един общ файл в PDF формат, а не като отделни страници!

3. До един работен ден след като е изпратен файлът с всички посочени документи без изключение, Смарт Травел ще изпрати по имейл на клиента калкулация на сумите, които по закон могат да бъдат възстановени.

4. Клиентът потвърждава отново по имейл, че желае да му бъдат подготвени данъчните декларации и до три работни дни след това, получава нов имейл да посетите офиса и да разпишете данъчните си декларации, да подпишете договора за услугата "Съдействие при изготвяне и подписване на данъчна декларация за федерален и щатски данък" и да заплатите съответната еднократна такса.ЦЕНАТА:
  • 60.00 ЛЕВА. Заплаща се еднократно при подписването на клиентския договор. Валидна е за настоящи и бивши клиенти на Смарт Травел по програмата Work and Travel USA;
  • 90.00 ЛЕВА. Заплаща се еднократно при подписването на клиентския договор. Валидна е за клиенти, които никога не са били клиенти на Смарт Травел по програмата Work and Travel USA;

Цената включва възстановяване на федералния и щатския данък от всички работодатели, платени през съответната година.Всички права запазени © 2006 - Present Smart Travel