ƒестинации

ќбщи услови€

ќЅў» ”—Ћќ¬»я

1. Ќ≈ќЅ’ќƒ»ћ» ƒќ ”ћ≈Ќ“» «ј «јѕ»—¬јЌ≈
1.1. ¬алиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
1.2. Ћична карта;
1.3. «а деца под 18 г., пътуващи сами или с едини€ от родителите - нотариално заверена деклараци€ от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса.  опие от деклараци€та следва да се представи най-късно 5 работни дни преди датата на отпътуване в агентски€ офис. ќригиналната деклараци€ следва да се носи по време на екскурзи€та.
ѕри неизпълнение на тези услови€, агенци€та не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

2. —–ќ  «ј «јѕ»—¬јЌ≈
«а да за€вите ¬ашето пътуване е необходимо да внесете документи и депозит:
за автобусните програми - до 19 дни преди датата на отпътуване;
за самолетните програми - до 26 дни преди датата на отпътуване.
ѕри наличие на свободни места записване се извършва и след посочените срокове.

3. —–ќ ќ¬≈ » Ќј„»Ќ Ќј ѕЋјўјЌ≈
3.1. Ќј„»Ќ Ќј ѕЋјўјЌ≈ - «аплащането може да се извърши в брой, с кредитна карта или по банков път.
3.2. ƒ≈ѕќ«»“ - «а да считате, че пътуването ¬и е за€вено, е необходимо да сключите договор за организирано пътуване и да внесете депозит в размер на 50% от стойността на избраната от ¬ас екскурзи€. «а да си осигурите места по-напред в автобуса, резервирайте възможно най-рано!
3.3. —–ќ  «ј ƒќѕЋјўјЌ≈: за автобусните програми - най-късно до 22 дни преди датата на отпътуване; за самолетните програми - най-късно до 30 дни преди датата на отпътуване, но не по-късно от ден€ на издаване на самолетни€ билет.

4. ¬»«ќ¬ –≈∆»ћ
«а н€кои от предвидените програми в каталозите на Smart Travel не се изисква виза за български граждани. јгенци€та не носи отговорност при въвеждане на визов режим за страна, включена в програма, избрана от туристите. ѕри евентуален отказ от пътуване, поради въвеждането на визов режим след сключване на договор, ¬ъзложител€т заплаща неустойка за отказ от пътуване, съгласно т. 12.

5. ’ќ“≈Ћ»
“уристите се настан€ват в хотели категори€ от 4 **** до 1 *, което е посочено конкретно за вс€ка програма. Ќастан€ването е в двойни стаи със самосто€телен санитарен възел.  атегори€та на хотелите се определ€ съгласно европейски стандарт, но се различава в отделните страни. Ќе всички хотели категори€ 3 *** разполагат с климатик и телевизор. ¬ н€кои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепци€та на хотела. ≈динствено в програмите "ѕриродни „удеса", "’алкидики" и "ћакедонска приказка" се предлага настан€ване в студиа. “ова е икономична база за настан€ване, без рецепци€, ресторант и фоайе. Ќастан€ването е в студио за 2 до 4 туристи, в една до две стаи с една бан€ и тоалетна. ¬с€ко студио предлага собствен санитарен възел. Ќе се предлагат тоалетни принадлежности и консумативи. ѕо време на престой спалното бельо не се смен€ и студиата не се почистват.
“уристът следва да има предвид, че настан€ването в хотелите навс€къде в ≈вропа обикновено става след 14.00 ч. ѕри възможност настан€ването може да стане и по-рано.
5.1. јко туристът пътува самосто€телно, доплащането за единична ста€ е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самосто€телно.
5.2. ѕри желание за настан€ване в ста€ с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло представл€ва сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. ƒобав€нето на допълнително легло намал€ва пространството в ста€та и създава неудобство и за тримата туристи. Ќе се препоръчва настан€ване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
5.3. ¬ хотелите е необходимо да се съблюдава тишина, чистота, да не се остав€т хранителни остатъци и бутилки. ѕри ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забрав€йте да заплатите тези услуги на рецепци€.
5.4. јгенци€та не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в ста€та на хотела. “ърсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
5.5. ѕри хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнас€нето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод, в противен случай се налагат големи глоби. јгенци€та не носи отговорност за това.
5.6. ѕри екскурзиите на база полупансион, вечер€та се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите.
5.7. Ќапитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - закуска, об€д или вечер€ - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е упоменато, че са включени в цената. ¬ н€кои места за хранене напитки се предлагат без клиента да е поискал това, след което му се предостав€ сметка.

6. “–јЌ—ѕќ–“
≈кскурзиите се провеждат с комфортни туристически автобуси *** - Ќ≈ќѕЋјЌ —итилайнер, ћ≈–÷≈ƒ≈—, —≈“–ј, Ѕќ¬ј. јвтобусите са категоризирани и притежават лиценз от ћинистерство на “ранспорта за пътуване по туристически програми в чужбина. “ова гарантира отлично техническо състо€ние, външен вид, интериор и всички удобства, отговар€щи на категори€ ***: климатик, висок пътнически етаж с панорамни стъкла, хладилник и мини бар, машина за топли напитки, видеосистема, радиокасетофон и микрофон, втора врата, индивидуално осветление и вентилаци€ за всеки турист, подвижни седaлки и регулиращи се облегалки, обемни багажници и др.  онсумаци€та на напитки се заплаща допълнително.
ѕо време на екскурзиите в превозните средства не се пуши. »зисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. ѕо време на пътуването се прав€т почивки през интервал от 3 ч. - 3 ч. 30 мин.

7. ћя—“ќ Ќј “–Џ√¬јЌ≈
7.1. «а автобусните екскурзии за ≈вропа се заминава:
ќт —офи€ - площад "јлександър Ќевски" - за всички програми;
ќт ѕазарджик - автогарата;
ќт ѕловдив - OMV бензиностанци€ до хотел —анкт ѕетербург;
ќт ’асково - автогарата;
ќт Ѕлагоевград - автогарата.
ћ€стото на тръгване може да се промени непосредствено преди това по технически причини - демонстрации, стачки и др., за което следва да оставите телефон за уведомление.
7.2. «а самолетните програми се заминава от летище —офи€, ѕловдив, ¬арна или Ѕургас - терминал «аминаване.

8. ¬–≈ћ≈ «ј »«ѕЏЋЌ≈Ќ»≈
¬сички об€вени часове са в местно време.

9. «ј—“–ј’ќ¬ ј
Ќа всички туристи се осигур€ва застраховка "ћедицински разходи и злополука в чужбина" в размер на 2000 евро за програмите в балканските страни, 4000 евро за останалите групови програми с автобус и 10 000 евро за групови и индивидуални програми със самолет. «астраховката е в сила по време на пътуването извън Ѕългари€. “уроператорът е сключил застрахователен договор "ќтговорност на туроператора" със застрахователно дружество "≈¬–ќ »Ќ—".

10. Ќ≈«ј¬»—≈ў» ќ“ Ќј— ќЅ—“ќя“≈Ћ—“¬ј
ѕо време на пътуването, като такива се считат влошени метеорологични услови€, усложнена обстановка по пътищата, забав€не на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени меропри€ти€, стачки, военнополитически конфликти и ограничени€, природни бедстви€, пром€на в работното време на музеи и обекти, техническа авари€ с превозното средство по време на път и други изключителни обсто€телства.  ато непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита €вление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължени€. ѕри тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действи€ според конкретно възникналата ситуаци€, без агенци€та да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

11. ¬јЋ»ƒЌќ—“ Ќј ÷≈Ќ»“≈ » ћ»Ќ»ћјЋ≈Ќ Ѕ–ќ… “”–»—“»
÷ените по всички сключени договори са гарантирани от агенци€та и не подлежат на пром€на. ≈кскурзиите се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към вс€ка програма конкретно. јгенци€та си запазва правото да анулира дата на пътуване в случай на недостигане на определени€ минимум от туристи за провеждане на програмата. ¬ този случай, агенци€та възстанов€ва всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсаци€ за анулирането на за€веното пътуване.

12. ќ“—“Џѕ »
“уристите ползват една от изброените отстъпки в програмите по свой избор.
12.1. ƒеца до 12 г. - за вс€ка програма се предлага конкретна отстъпка за деца, не навършили 12 години към датата на отпътуване!
12.2. ”ченици и студенти - за вс€ка програма се предлага конкретна отстъпка за ученици и студенти!
12.3. ћладоженци - за програмите - "»талиански сън", "ѕариж - столицата на света", " арнавалът във ¬енеци€" и " арнавални празници на френската –ивиера" се предлага специална отстъпка за младоженци!
12.4. –едовни клиенти - ако сте пътували на екскурзи€ с нас през изминалите две поредни години ползвате специална отстъпка - 3%.
12.5. ¬»ѕ ‘јћ»Ћ»я - »« Ћё„»“≈ЋЌќ ѕ–≈ƒЋќ∆≈Ќ»≈ за семейства с деца до 18 г. - 3 души - 3 %, 4 души - 4 % и т.н за всеки член на семейството!

13. јЌ”Ћј÷»»
¬сички откази от пътуване се извършват лично, като се представ€т в писмена форма в офиса, в който е записан туристът. Ќеустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста независимо от причините, са както следва:
за автобусни програми:
от ден€, следващ ден€ на записването до 61 ден преди датата на заминаване - 10% от пълната стойност на екскурзи€та, от 60 до 42 ден преди датата на заминаване - 35% от пълната стойност на екскурзи€та, от 41 до 22 ден преди датата на заминаване - 70% от пълната стойност на екскурзи€та, от 21 ден до ден€ на заминаване - 100% от пълната стойност на екскурзи€та!
за самолетни програми:
от ден€, следващ ден€ на записването до 91 ден преди заминаване - 10% от пълната стойност на екскурзи€та, от 90 ден до ден€ на издаване на самолетни€ билет - 35% от пълната стойност на екскурзи€та; от ден€ на издаване на самолетни€ билет до 29 ден преди заминаване - 35% от пълната стойност на екскурзи€та + стойността на самолетни€ билет и летищните такси; от 28 ден до ден€ на заминаване - 100% от пълната стойност на екскурзи€та + стойността на самолетни€ билет и летищните такси!
ѕри отказ от пътуване, за€вено с договор в "последни€ момент" - до 7 /седем/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на ц€лата внесена сума.
јгенци€та си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Ќе€в€ването на туриста на м€стото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Ќе€в€ването на туриста за интервю в  онсулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. ¬ тези случаи, в сила влизат посочените неустойки.

14. ѕќ¬≈ƒ≈Ќ»≈ Ќј “”–»—“»“≈
14.1. ѕреди пътуването - јгенци€та си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на вс€ко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице, то причин€ва опасност, стрес, вреди, гн€в или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенци€та. ¬ този случай, агенци€та не дължи об€снение или неустойка за анулаци€та.
14.2. ѕо време на пътуването - “уристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. ћоже да ¬и глоб€т за изхвърл€не на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено м€сто. јгенци€та си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулаци€ на услуги до кра€ на пътуването, на вс€ко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител - полицай, митнически или граничен служител, то причин€ва опасност, стрес, вреди, гн€в или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенци€та. јгенци€та не дължи об€снение или неустойка за анулаци€та, в случай че про€вата, причинила анулаци€та е документирана с протокол, подписан от присъстващи на м€сто служебни лица или туристи.
ѕри заминаване по туристическа програма в града или м€стото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на т€х не се възстанов€ват не консумираните услуги.
ѕри отпътуване за друг град или м€сто, закъснели туристи се изчакват до 15 минути. «акъснелите догонват групата или се прибират в Ѕългари€ за сво€ сметка. ¬ тези случаи, агенци€та не носи отговорност за последстви€та за тези клиенти и не възстанов€ва средства за услугите, които не са консумирани.
14.3. ≈миграци€ - Ќ€кои клиенти използват туристическите програми, като начин за емиграци€. ѕри наличие на подобни случаи, агенци€та незабавно предава информаци€ за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администраци€та в Ѕългари€. ¬ тези случаи, агенци€та не носи отговорност за последстви€та за тези клиенти и не възстанов€ва средства за услугите, които не са консумирани.

15. ќ“√ќ¬ќ–Ќќ—“ » –≈ Ћјћј÷»»
јгенци€та носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, включени в програмата.
јгенци€та не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, изпълн€ват се от трети лица и са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформ€т с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети. ¬ тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретни€т изпълнител на услугата, като взаимоотношени€та между клиента и изпълнител€ са описани в конкретните документи.
јгенци€та не носи отговорност при пром€на на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформ€т с отделен документ - билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. ѕром€ната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. ѕри евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките от т.12.
јгенци€та не носи отговорност за за€вени и заплатени услуги по време на самата екскурзи€, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предостав€нето на услугата или не.
јгенци€та не носи отговорност при забав€не при независещи от нас обсто€телства и непреодолими събити€.
”слуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсаци€, стойността им не се възстанов€ва и не се €в€ват основание за претенции от негова страна.
јгенци€та не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламаци€ на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с т€х или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжени€, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, ко€то се установ€ва на м€сто.
јгенци€та не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опи€нение туристът възпреп€тства изпълнението на програмата. јгенци€та не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански про€ви от страна на туриста, агенци€та му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изц€ло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на м€сто служебни лица или други туристи.
јгенци€та не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в ста€та на хотела. ¬ подобни случаи екскурзоводът и агенци€та съдействат на потърпевши€ до степен, при ко€то не се нарушава туристическата програма на ц€лата група. ¬сички разходи по тези действи€ са за сметка на потърпевши€.
ѕри несъответствие на туристическото обслужване с предварително об€вените услови€ на програмата, туристът следва незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма - представител€ на приемащата страна, посочена върху ваучера. —лужебното лице, получило рекламаци€та, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. ѕолучилите рекламаци€та се стрем€т да решат възникнали€ проблем на м€сто. јко туристът не пред€ви рекламаци€ по гореописани€ начин, то след завръщането му неговите претенции н€ма да бъдат разгледани и уважени.
¬ случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзи€, се състав€ протокол, потвърждаващ конкретното обсто€телство, като един екземпл€р се остав€ на туриста. ¬ такъв случай в седем дневен срок след завръщането си, туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламаци€, подписан от служител€ на агенци€та.
–екламациите се разглеждат в срок до 7 /седем/ дни след получаването им.